309 Даниел Илиев July 13, 2023

Аптечко и Съгласие в партньорство

Дигиталната платформа aptechko.bg с ново важно съдружие в сектор застраховане

Екосистемата на Аптечко, в секторите здравеопазване и застраховане, получава поредния силен тласък в своя път на развитие и надграждане, целящ по-достъпна услуга и все по-голям избор от застрахователи за потребителя.

Това е факт благодарение на наскоро сключеното съдружие между Аптечко и застрахователно дружество „Съгласие“; съдружие, което с радост обявяваме официално в този момент, пред своите потребители и последователи.

Ако можем да опишем с няколко думи застрахователно дружество „Съгласие“ АД, бихме написали, че е основано през 2007 г. Стартира своята дейност като здравно-осигурителна компания, предлагаща услуги по доброволно здравно осигуряване. От 2013 г. дружеството е лицензиран застраховател в сферата на общото застраховане, като основната насока на компанията е съсредоточена в предлагането на здравна застраховка.

ЗД „Съгласие“ се старае да осигури качествена грижа за Вашето здраве като Ви предлага избор от разнообразни застрахователни планове, бърз достъп до широка мрежа от партньорски лечебни заведения в страната и непрекъснатост на грижите чрез координацията между услугите.

Визията на застрахователната компания е да наложи високи стандарти в осигуряването на здравна застрахователна закрила с познание, подкрепа и разбиране.
 

Това партньорство залага на високи стандарти и ще се стреми да осигурява закрила за здравето с разбиране и подкрепа. За потребителите на Аптечко то представлява още една възможност за избор сред нарастващия брой застрахователи-партньори и увеличаващ се кръг от потребители, използващи здравните услуги на дигиталната платформа aptechko.bg.

Аптечко – с мисъл и грижа за хората
 

Намери лекарство на изгодна цена