9956 Моника Караиванова March 23, 2023

Рециклиране на лекарства с изтекъл срок на годност

Знаете ли, че изхвърлянето на лекарства в коша за боклук, в мивката или в тоалетната крие много опасности? При едни идеални условия, това деяние би подлежало на сурови санкции! 

След изтичане срока на лекарствения продукт, той става негоден за употреба, следователно лекарството трябва да бъде унищожено. Изхвърлянето на подобни продукти на места като контейнери, канализация и прочие, могат да доведат до големи вреди на хора, животни и заобикалящата ни природа! 

Когато продукт с изтекъл срок на годност попадне в коша за боклук, опасността от отравяне и лоши последствия е голяма!

Когато продукт с изтекъл срок на годност попадне в канализацията (чрез мивката, тоалетната и др.), не винаги пречиствателните съоръжения успяват да го филтрират. Следователно, лекарството автоматично попада в почвата и има огромен риск за опазването на околната среда! Подпочвени реки отвеждат замърсената вода до различни водоеми с богата флора и фауна, и отново може да се стигне до замърсяване и отравяне!

Какво да правим с лекарствата с изтекъл срок на годност?

Към днешна дата, аптеките нямат право да изземват лекарствени наличности. Те, както и ние, е редно да се обръщаме към специално обособени фирми, които се занимават именно със събиране и унищожаване на опасен битов отпадък.

Пример за подобно дружество е БалБок Инженеринг АД. Мисията му е опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяванията с отпадъци чрез екологично, безопасно и икономически ефективно третиране на опасни отпадъци, генерирани при дейността и/или собственост на производствени предприятия и домакинства.

БалБок организира първите мобилни събирателни пунктове на територията на България. Целта им е по-лесно и достъпно изземване на лекарства, живачни продукти, бояджийски материали, домакински препарати и различни химикали. 

Графикът за 2023 г. на мобилните събирателни пунктове за територията на БългарияГрафикът е съгласуван с писмо изх. No СОА21-ТД26-13371-[35] Регистриран на 04.01.2023 г., тел. 0700 11 750
Следете за промяна тук: www.sofia.bg/w/razdelno-s-birane-na-izlezli-ot-upotreba-m-1 или balbok.com или waste.bg

Всяка година, БалБок подновяват своя график за мобилни събирателни пунктове, като ние Ви предоставяме актуалния за 2023 г. тук, който ние от Аптечко редовно преглеждаме и актуализираме дигиталната таблица, която сме предоставили по-горе

Събирането на опасните продукти е напълно БЕЗВЪЗМЕЗДНО! Това е най-добрият начин да се възползвате от услугите, които Ви се предоставят с една основна цел – грижа и опазване на околната среда!

Аптечко – с мисъл и грижа за хората

Намери лекарство на изгодна цена