651 Атанас Василев Feb. 23, 2023

 

ДИГИТАЛНО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ

Думата досие смущава, но медицинско досие (здравен картон, колкото и архаично да звучи) е синоним на здраве.

Представи си всичко важно, което трябва на твоя лекар, за да взима правилните решения и да поставя точната диагноза, съвестно събрано, добре подредено, на едно място и винаги под ръка – твоето лично дигитално медицинско досие.

Всичко това, без да е необходимо да помниш излишна специализирана информация, нито да пазиш, подреждаш и разнасяш листа, бележки, кардиограми, епикризи и прочие, и прочие. 

Medrec:M и Аптечко, в своето партньорство, двупосочна интеграция и взаимопомощ, предоставят на всеки потребител помощник за неговото лично здраве, достъпен през телефона или компютъра.

В своята същност това дигитално медицинско досие е интуитивен помощник, който освен всичко стандартно, което един здравен картон е, може също така да свързва потребителя с лекар, да намира аптека, да показва и сравнява цени на предписания медикамент, да напомня за приема на дадено лекарство, да систематизира информация, да прави автоматизирани взаимовръзки и още много находчиви удобства, улесняващи по невиждан досега начин потребител, пациент, лекар и фармацевт.

Личното дигитално медицинско досие – несравним помощник за твоето здраве.

Аптечко – с мисъл и грижа за хората


 

Намери лекарство на изгодна цена